Ochrona środowiska

Drukuj

Wykonujemy specjalistyczne prace związane z ochroną środowiska. GOP BETA sp. z o.o. oferuje:

 

  • budowanie instalacji odsiarczania spalin,
  • przeprowadzenie remontów elektrofiltrów różnych typów,
  • realizację robót związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest,
  • wykonawstwo robót przy modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych,
  • wykonywanie izolacji technicznych ciepło- i zimnochronnych,
  • wykonywanie instalacji związanych ze spalaniem biomasy,
  • projektowanie, dostawę i montaż preizolowanych sieci ciepłowniczych,
  • wykonywanie izolacji technicznych akustycznych.
Grupa Obslugi Przemyslu BETA Sp. z o.o. 2013