Historia firmy

Drukuj

Jako GRUPA OBSŁUGI PRZEMYSŁU "BETA" Spółka z o.o. zajmujemy się wykonywaniem usług budowlano-montażowych, modernizacyjnych i remontowych dla przemysłu.


Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz wykonawstwie specjalistycznych prac związanych z ochroną środowiska.


Poniżej prezentujemy historię naszej firmy.

 • 2002 - założenie przedsiębiorstwa. Rozpoczynamy działalność od świadczenia usług w zakresie remontów maszyn i urządzeń w Intercell S.A. w Ostrołęce.
 • 2004 - wykonujemy prace dla Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. TOTAL Polska Spółka z o.o, Alstom Power Spółka z o.o.  Rozszerzamy działalność o usługi smarownicze. Uzyskujemy certyfikat UDT.  Notujemy wzrost sprzedaży do 6 mln PLN.
 • 2005 - poszerzamy działalność o wykonawstwo sieci preizolowanych.
 • 2006 - kolejny dobry rok, naszymi klientami zostają m.in.: RAFAKO, TERMOIZOLACJA  oraz 20 innych firm z obszaru energetyki cieplnej i mleczarstwa. W Zakładach Azotowych na Litwie wykonujemy pierwszą usługę eksportową. Rozszerzamy profil działalności o budowę elementów instalacji odsiarczania spalin.  Wdrażamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i uzyskujemy certyfikaty ISO 9001:2000, 14001:2004 zarządzania środowiskiem oraz 18001:1999 zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy. Uzyskujemy Świadectwo Kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Dużych z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.  Rok zamykamy rekordową sprzedażą 13 mln PLN.
 • 2007 - wreszcie myślimy o sobie: realizujemy budowę własnego zaplecza wykonawczego i biurowego.
 • 2008 - przenosimy działalność do nowej siedziby przy ul. Bohaterów Westerplatte 9c w Ostrołęce.  Kontynuujemy dynamiczny rozwój firmy, przewidywane przychody 22 mln PLN.
 • 2009 - audyt odnawiający uzyskane certyfikaty w/g zaktualizowanych norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
 • 2010 - uruchamiamy hurtownię stali jednocześnie zwiększając listę naszych usługobiorców. Rok zamykamy sprzedażą 30 mln PLN.
 • 2011 - wdrażamy kolejny system zarządzania ISO 3834-2:2005 dla pełnych wymagań normy jakościowej dotyczącej spawania materiałów metalowych. Umacniamy swoją pozycję na rynku. Rok 2011 zamykamy sprzedażą 37,8 mln PLN.
 • 2012 - uzyskujemy Świadectwo Kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Dużych z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Jednocześnie wychodząc naprzeciw niekorzystnej sytuacji rynkowej w kraju - opracowujemy  i wdrażamy strategię rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2013-2015 realizowaną na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Planowanie strategii w MMSP" współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaliczamy kolejny audyt odnawiający Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO na następne trzy lata.
 • 2013 - rok 2013 zamykamy sprzedażą 43,74 mln PLN.
 • 2014 - rozpoczynamy prace nad wdrożeniem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), która zakończy się w czerwcu 2014 roku. Uzyskujemy Świadectwo Kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Dużych z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na kolejne dwa lata.

 

W kolejnych latach będziemy konsekwentnie zwiększać naszą sprzedaż i rozszerzać listę klientów. Dlatego nieustannie podnosimy jakość i poszerzamy zakres świadczonych usług.


Realizujemy te cele w sprawnie funkcjonującej organizacji oraz przy pełnym zaangażowaniu pracowników, z których każdy jest elementem zespołu GRUPY OBSŁUGI PRZEMYSŁU "BETA" Spółka z o.o.

Grupa Obslugi Przemyslu BETA Sp. z o.o. 2013